Strona główna

okladka1

Niniejsza strona związana jest z książką:

G.P.Korbaś, Zbiór zadań z fizyki 1, wyd. czytnia.pl, 2011

 

W zbiorze znajduje się 146 zadań z pełnymi rozwiązaniami z następujących działów: elementy matematyki, kinematyka, dynamika, praca i energia mechaniczna, bryła sztywna, grawitacja, szczególna teoria względności.
W zbiorze znajdują się również dwa dodatki tematyczne omawiające zapis równań (na współrzędnych i na wartościach) oraz problem dokładności rozwiązań.
 

 pobierz fragmenty książki 

 Ze zbioru mogą skorzystać między innymi:
- uczniowie przerabiający znajdujące się w zbiorze działy fizyki na poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej
- uczniowie powtarzający materiał przed maturą (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)
- uczniowie gimnazjum posiadający odpowiednie umiejętności matematyczne, którzy chcą szerzej przećwiczyć wybrane działy fizyki
- nauczyciele wymienionych uczniów
- studenci powtarzający lub uzupełniający materiał z fizyki

cena książki: ok. 20zł 

 

Na niniejszej stronie można:

 - dowiedzieć się gdzie kupić książkę 

 - znaleźć aktualną erratę do zbioru 

 - wyrazić swoje uwagi lub wskazać dostrzeżone błędy